Hà Nội: Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2017 cho 5 quận, huyện

(07/06/2017)

Danh mục: Bất động sản
UBND TP. Hà Nội vừa ban hành các quyết định duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2017 của các quận, huyện gồm: quận Bắc Từ Liêm, Thanh Xuân, Hà Đông, Long Biên và huyện Chương Mỹ

 

.

kế hoạch sử dụng đất
Tiếp tục duyệt kế hoạch sử dụng đất các quận, huyện

Theo đó, kế hoạch sử dụng đất năm 2017 của quận Bắc Từ Liêm: Đất nông nghiệp hơn 1,1741 ha, đất phi nông nghiệp hơn 3,090 ha, đất chưa sử dụng hơn 299 ha.

Kế hoạch sử dụng đất năm 2017 quận Thanh Xuân: Đất nông nghiệp hơn 10,9 ha, đất phi nông nghiệp hơn 890 ha, đất chưa sử dụng hơn 7,5 ha.

Kế hoạch sử dụng đất năm 2017 quận Hà Đông: Đất nông nghiệp hơn 1,099 ha, đất phi nông nghiệp hơn 3,342 ha, đất chưa sử dụng hơn 521 ha.

Kế hoạch sử dụng đất năm 2017 của quận Long Biên: Đất nông nghiệp hơn 1,746 ha, đất phi nông nghiệp hơn 4,222 ha, đất chưa sử dụng hơn 12,4 ha.

Kế hoạch sử dụng đất năm 2017 huyện Chương Mỹ: Đất nông nghiệp hơn 16,326 ha, đất phi nông nghiệp hơn 6,946 ha, đất chưa sử dụng hơn 464,6 ha.

UBND các quận, huyện trên có trách nhiệm rà soát, đánh giá, khả năng thực hiện các dự án trong kế hoạch sử dụng đất năm 2017. Những trường hợp cần điều chỉnh hoặc phát sinh yêu cầu sử dụng đất để thực hiện các dự án phát triển kinh tế - xã hội quan trọng vì lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng, những dự án dân sinh gây bức xúc mà chưa có trong kế hoạch sử dụng đất năm 2017 của các địa phương đã được UBND thành phố phê duyệt thì tổng hợp, báo cáo Sở Tài nguyên và Môi trường tổng hợp, trình UBND thành phố trước ngàv 31/5/2017...