Danh mục: Tin tức
  • Tăng cường kiểm tra nhằm giảm sử dụng đất lãng phí

    19/11/2016
    Nhiệm vụ cụ thể mà Tổng cục Quản lý đất đai Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN-MT) đặt ra trong năm 2017 là đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra việc sử dụng đất đai nhằm giảm thiểu tình trạng sử dụng quỹ đất lãng phí, tùy tiện.
  • DỰNG 10 NGÔI NHÀ TRONG MỘT NGÀY BẰNG MÁY IN 3D

    29/06/2017
    Các kỹ sư Điện công nghiệp thực hiện các công việc trên thiết bị điện dân dụng và công nghiệp đạt yêu cầu về tiêu chuẩn và an toàn như: Lắp đặt và đấu nối các hệ thống truyền dẫn tín hiệu công nghiệp.