phospholugel

Hình ảnh viêm loét dạ dày - tá tràng

Hình ảnh thuốc đau dạ dày dạng sữa chữ P

Hình ảnh thuốc đau dạ dày dạng sữa chữ Y Yumangel
Hình ảnh thuốc đau dạ dày Maalox