furosemid_40mg

Hình ảnh thể hiện bệnh suy tim

Thuốc Furosemid 40mg Traphaco

Ho là triệu chứng lâm sàng của suy tim trái
Thuốc Digoxin Richter 0,25 mg