uperio_50mg

Hình ảnh thể hiện bệnh suy tim

Thuốc điều trị suy tim Uperio 50mg

Thuốc Bisoprolol Fumarate 2,5 mg
Thuốc Procoralan 5mg của Servier