benh-dau-nua-dau-7

Bệnh đau nửa đầu Migraine

Thuốc Sumatriptan điều trị đau nửa đầu

Thuốc chống viêm không steroid điều trị cơn đau nửa đầu vừa phải
Nhóm Opioid sử dụng khi bệnh nhân không đáp ứng với Ergotamin hoặc Triptans