benh-dau-nua-dau-8

Bệnh đau nửa đầu Migraine

Nhóm Opioid sử dụng khi bệnh nhân không đáp ứng với Ergotamin hoặc Triptans

Thuốc Sumatriptan điều trị đau nửa đầu
Thuốc Sibelium trị đau nửa đầu