benh-dau-nua-dau-9

Bệnh đau nửa đầu Migraine

Thuốc Sibelium trị đau nửa đầu

Nhóm Opioid sử dụng khi bệnh nhân không đáp ứng với Ergotamin hoặc Triptans
Thuốc Menelat 30 điều trị đau nửa đầu Migraine