Xtrazex có tác dụng gì? có giá bao nhiêu?

1,180,000.00