alaxan

Khi sốt nhiệt độ cơ thể tăng lên cao hơn bình thường

Alaxan – hạ sốt hiệu quả cho người lớn.

Mofen - Thuốc hạ sốt từ Ấn Độ
Bà bầu nên sử dụng thuốc hạ sốt nào?