efferalgan150

Khi sốt nhiệt độ cơ thể tăng lên cao hơn bình thường

Viên đặt Efferalgan 150mg

Viên sủi Efferalgan 500mg
Advil Liqui Gels của Mỹ.