glotadol

Khi sốt nhiệt độ cơ thể tăng lên cao hơn bình thường

Glotadol Power – thuốc hạ sốt cho người lớn

Hapacol 150mg dành cho trẻ em
Doliprane 500mg.