gofen

Khi sốt nhiệt độ cơ thể tăng lên cao hơn bình thường

Gofen – Thuốc hạ sốt của Thái Lan.

Thuốc hạ sốt Sotstop.
Mofen - Thuốc hạ sốt từ Ấn Độ