mofen400

Khi sốt nhiệt độ cơ thể tăng lên cao hơn bình thường

Mofen – Thuốc hạ sốt từ Ấn Độ

Gofen - Thuốc hạ sốt của Thái Lan.
Alaxan - hạ sốt hiệu quả cho người lớn.