nurofen

Khi sốt nhiệt độ cơ thể tăng lên cao hơn bình thường

Nurofen 2% – hạ sốt cho trẻ em.

Brufen - hạ sốt cho trẻ nhỏ.
A.T Ibuprofen Syrup cho trẻ em.