sot4

Khi sốt nhiệt độ cơ thể tăng lên cao hơn bình thường

Lau người bằng nước ấm để hạ sốt.

Khi sốt nhiệt độ cơ thể tăng lên cao hơn bình thường