vincent-sam-to-nu-1-q6405

Khi sốt nhiệt độ cơ thể tăng lên cao hơn bình thường

Giữ lửa cùng tem ngậm Vin

Bà bầu nên sử dụng thuốc hạ sốt nào?