diovan80

Thuốc điều trị huyết áp cao Diovan 80mg

Thuốc Aprovel 150mg
Hình ảnh thuốc Micardis Plus 40/12,5mg