Interferon_alpha_1

Hình ảnh minh họa tế bào ung thư

Thuốc có chứa Interferon alpha

Kháng sinh trị ung thư
Tác dụng phụ khi dùng thuốc chữa ung thư