Interferon_alpha_1

Hình ảnh minh họa tế bào ung thư

Thuốc có chứa Interferon alpha

khang_sinh_tri_ung_thu
ung_thu_4