ung_thu_2

Hình ảnh minh họa tế bào ung thư

Hình ảnh minh họa tế bào ung thư

Thuốc có chứa Methotrexat